Kostnaður raforkuskorts vegna fyrirvaralausra truflana árið 2022

Áætlaður þjóðhagslegur kostnaður af rafmagnsleysi vegna fyrirvaralausra truflana í flutnings- og dreifikerfum raforku á árinu 2022 er metinn á um 1.780 m.kr. eða um 695 kr./kWh. Ef frá er talin sú skerðing sem varð hjá stórnotendum árið 2022 er þjóðhagslegur kostnaður vegna truflana á afhendingu raforku til almennra notenda forgangsorku árið 2022 um 2.540kr./kWh.

Í skýrslunni „Kostnaður raforkuskorts vegna fyrirvaralausra truflana. Tölur til notkunar árin 2023, 2024, 2025 og 2026.“ eru birtar tölur um þjóðhagslegan kostnað vegna truflana í afhendingu raforku árið 2022 og hvernig sá kostnaður dreifist eftir notendaflokkum og landshlutum, byggt á gögnum um vinnsluvirði atvinnugreina það ár og tölum um raforkunotkun. Einnig er fjallað um þá aðferðarfræði sem START hópurinn hefur þróað á undanförnum árum við uppfært mat kostnaðar vegna truflana á afhendingu raforku. Nánar tiltekið eru útreikningar hér byggðir á könnunum START hópsins, sem framkvæmdar voru annars vegar árið 2020 yfir kostnað heimila vegna raforkuskorts og kostnað stórnotenda við raforkutruflun og hins vegar kannanir frá 2021 yfir kostnað vegna raforkuskorts meðal mismunandi atvinnugreina utan stóriðju.

Í hinni nýju aðferðafræði útreikninga START hópsins við kostnað vegna raforkuskerðinga er kostnaður reiknaður út frá kostnaðarföllum einstakra notkunarflokka raforku niður á hverjar einstaka fyrirvaralausar raforkuskerðingar sem urðu á árunum 2020, 2021 og 2022.

Sjá nánar skýrslu.

Skýrsla um gæði raforkukerfis á árinu 2022 og kostnaður raforkuskorts á árinu 2021

Út er komin skýrsla um afhendingu raforku fyrir árið 2022.  Í október 2022 kom út skýrsla um kostnað vegna raforkuskorts á árinu 2021.

Stuðlar um afhendingu raforku.  Árin 2013-2022

Árleg skýrsla um afhendingaröryggi  dreifiveitna og flutningsfyrirtækis á árinu 2022 er komin út. Þar kemur fram að árið 2022 var frekar slæmt hjá Landsneti og Veitum. RARIK dreifbýli er einnig með hærri stuðla en síðustu 10 ár.  Sjá nánar skýrslu.


Kostnaður vegna raforkuskorts árið 2021

Áætlaður þjóðhagslegur kostnaður af rafmagnsleysi vegna fyrirvaralausra truflana í flutnings- og dreifikerfum raforku á árinu 2021 er metinn á um 868 m.kr. eða um 870 kr./kWh. Ef frá er talin sú skerðing sem varð hjá stórnotendum árið 2021 er þjóðhagslegur kostnaður vegna truflana á afhendingu raforku til almennra notenda árið 2021 um 2.141 kr./kWh.

Í skýrslunni „Kostnaður vegna raforkuskorts. Tölur til notkunar árin 2022, 2023, 2024 og 2025.“ eru birtar tölur um þjóðhagslegan kostnað vegna truflana í afhendingu raforku árið 2021, byggt á gögnum um vinnsluvirði atvinnugreina það ár og tölum um raforkunotkun. Einnig er fjallað um þá aðferðarfræði sem START hópurinn hefur þróað á undanförnum árum við uppfært mat kostnaðar vegna truflana á afhendingu raforku. Nánar tiltekið eru útreikningar hér byggðir á könnunum START hópsins, sem framkvæmdar voru annars vegar árið 2020 yfir kostnað heimila vegna raforkuskorts og kostnað stórnotenda við raforkutruflun og hins vegar kannanir frá 2021 yfir kostnað vegna raforkuskorts meðal mismunandi atvinnugreina utan stóriðju.

Í hinni nýju aðferðafræði útreikninga START hópsins við kostnað vegna raforkuskerðinga er kostnaður reiknaður út frá kostnaðarföllum einstakra notkunarflokka raforku niður á hverjar einstaka fyrirvaralausar raforkuskerðingar sem urðu á árunum 2020 og 2021.

Sjá nánar skýrslu.

Kostnaður vegna raforkuskorts árið 2020

Áætlaður þjóðhagslegur kostnaður af rafmagnsleysi vegna fyrirvaralausra truflana í flutnings- og dreifikerfum raforku á árinu 2020 er metinn á um 1.928 m.kr. eða um 770 kr./kWh. Ef frá er talin sú skerðing sem varð hjá stórnotendum árið 2020 er þjóðhagslegur kostnaður vegna truflana á afhendingu raforku til almennra notenda árið 2020 um 2.850 kr./kWh.

Í skýrslunni „Kostnaður vegna raforkuskorts. Tölur til notkunar árin 2021, 2022, 2023 og 2024.“ eru birtar tölur um þjóðhagslegan kostnað vegna truflana í afhendingu raforku árið 2020. Einnig er fjallað um þá aðferðarfræði sem START hópurinn hefur þróað til að meta kostnað vegna truflana á afhendingu raforku síðustu 25 ár.

Hafa ber í huga að kostnaður getur verið mjög breytilegur milli ára þar sem hann veltur að miklu leyti á ytri aðstæðum, svo sem veðurfari. Til að mynda mælist kostnaður vegna raforkuskerðinga árið 2020 um 28% af heildarkostnaði skerðinga árið 2019. Árið 2019 sker sig nokkuð úr ef horft er til sögulegra talna um kostnað vegna skorts. Kostnaður vegna fyrirvaralausra truflana í flutnings- og dreifikerfum raforku var mjög hár á því ári vegna verulegs óveðurs sem varð í desember 2019 og olli miklu straumleysi á Norðurlandi vestra og eystra, en einnig var nokkuð um rafmagnsleysi vegna óveðursins á Austurlandi og Vestfjörðum.

Meðaltal þjóðhagslegs kostnaðar undanfarin 10 ár vegna fyrirvaralausra skerðinga raforku hefur verið um 2.140 m.kr. á föstu verðlagi, sem er 11% yfir kostnaði ársins 2020. Líkt og getið var hér að ofan var kostnaður ársins 2019 óvenju hár og ef horft er fram hjá því ári mælist meðalkostnaður síðustu 10 ára 1.605 m.kr. á föstu verðlagi.  

Sjá nánar skýrslu.

Merki