Kostnaður vegna raforkuskorts árið 2020

Áætlaður þjóðhagslegur kostnaður af rafmagnsleysi vegna fyrirvaralausra truflana í flutnings- og dreifikerfum raforku á árinu 2020 er metinn á um 1.928 m.kr. eða um 770 kr./kWh. Ef frá er talin sú skerðing sem varð hjá stórnotendum árið 2020 er þjóðhagslegur kostnaður vegna truflana á afhendingu raforku til almennra notenda árið 2020 um 2.850 kr./kWh.

Í skýrslunni „Kostnaður vegna raforkuskorts. Tölur til notkunar árin 2021, 2022, 2023 og 2024.“ eru birtar tölur um þjóðhagslegan kostnað vegna truflana í afhendingu raforku árið 2020. Einnig er fjallað um þá aðferðarfræði sem START hópurinn hefur þróað til að meta kostnað vegna truflana á afhendingu raforku síðustu 25 ár.

Hafa ber í huga að kostnaður getur verið mjög breytilegur milli ára þar sem hann veltur að miklu leyti á ytri aðstæðum, svo sem veðurfari. Til að mynda mælist kostnaður vegna raforkuskerðinga árið 2020 um 28% af heildarkostnaði skerðinga árið 2019. Árið 2019 sker sig nokkuð úr ef horft er til sögulegra talna um kostnað vegna skorts. Kostnaður vegna fyrirvaralausra truflana í flutnings- og dreifikerfum raforku var mjög hár á því ári vegna verulegs óveðurs sem varð í desember 2019 og olli miklu straumleysi á Norðurlandi vestra og eystra, en einnig var nokkuð um rafmagnsleysi vegna óveðursins á Austurlandi og Vestfjörðum.

Meðaltal þjóðhagslegs kostnaðar undanfarin 10 ár vegna fyrirvaralausra skerðinga raforku hefur verið um 2.140 m.kr. á föstu verðlagi, sem er 11% yfir kostnaði ársins 2020. Líkt og getið var hér að ofan var kostnaður ársins 2019 óvenju hár og ef horft er fram hjá því ári mælist meðalkostnaður síðustu 10 ára 1.605 m.kr. á föstu verðlagi.  

Sjá nánar skýrslu.

Kostnaður raforkunotenda af aftakaveðri í desember 2019

START hópur birtir árlega skýrslu um kostnað raforkunotenda af rafmagnsleysi vegna fyrirvaralausra truflana í flutnings- og dreifikerfum raforku.  Fyrir árið 2019 er áætlað að kostnaður hafi numið um 6.638 Mkr.

Ástæða þess að kostnaður ársins 2019 er hærri en undanfarin ár eru mikil og vond veður sem gerði í desember 2019 og er kostnaður vegna þessa veðurs metinn 5.850 Mkr. Eða um 88% af heildarkostnaði ársins 2019.

Sjá einnig lýsingu Landsnet á veðrinu og atburðarásinni í frammistöðuskýrslu Landsnets.

Áhugavert erindi Péturs Þórðarsonar, RARIK, um „Áhrif strengvæðingar á afhendingaröryggi“, haldið á Samorkuþingi 2017.

Samorkuþing var haldið í Hofi á Akureyri daganna  4. og 5. maí 2017.  Þar voru fluttir margir fróðlegir fyrirlestrar.  Erindi Péturs Þórðarsonar hjá RARIK fjallaði um „Áhrif strengvæðingar á afhendingaröryggi“.   

Þar kom fram að um 57% af dreifikerfi RARIK eru jarðstrengir og er áætlað á næstu 18 árum verði núverandi loftínur endurnýjaðar með jarðstrengum.

Truflarnir í loftlínum verða vegna veðurs og áverka, aðallega vegna áflugs.  Flestar truflanir (52 %)  eru vegna áverka en aftur á móti eru meiri skerðingar vegna veðurs (74%).

Með strengvæðingu hverfa truflanir vegna veðurs að mestu og vegna áflugs.  Í staðin koma truflanir vegna graftar og tæknilegra bilana.

Reynslutölur RARIK  um fjölda truflana á hverja 100 km er 6  truflanir á ári í loftlínum og 0,6 truflanir á ári í strengjum.

Sjá  nánar glærur frá fyrirlestrinum.

Merki