Reglugerðir

Iðnaðarráðuneytið hefur gefið út reglugerð um gæði raforkuþar sem fram kemur krafa um að truflanir í raforkukerfinuséu skráðar skv. skilgreiningum START hópsins.


 Reglugerð um gæði raforku

Merki